Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του ηλεκρονικού καταστήματος IQshoes διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Greek eCommerce Association GRECA). Η τήρηση του παραπάνω κώδικα ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς απέναντι στον καταναλωτή αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών καναλιών.  

Copyright © 2020 SomaProject. All Rights Reserved | ΤΣΙΝΑΡΙΑΝ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ & ΣΙΑ Ο.Ε | Α.Φ.Μ 999209883